Workshopy a semináře

Společnost antroposofických lékařů a farmaceutů z.s.
ve spolupráci s firmou MAP Pharma s.r.o.

vás zve na odborný seminář pro farmaceuty, farmaceutické asistenty a studenty farmacie

„Seminář je otevřen také pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny“

Anthroposofická medicína a farmacie

Anthroposofické léčivé přípravky firem Wala a Weleda

22. – 23.10. 2021
Hotel ILF Praha
Budějovická 15/743, Praha 4
Program
Hlavní lektor: Heike Friedländer

Profesní biografie

Překlad z němčiny zajištěn.

Přihláška.rtf    Přihláška.pdf

Info na +420 773 947 833 nebo e-mail: antroposofickafarmacie@seznam.cz


Onkologické a neonkologické indikace jmelí

Datum konání: 26 – 27. 1. 2018

Místo konání: Gymnázium Mojmírák,  Mojmírovo  náměstí  10,  Brno-Královo Pole

Seminář/workshop Onkologické a neonkologické indikace  jmelí s MUDr. Thomasem Meissermannem, interním lékařem z Vídně a předsedou antroposofické společnosti  v Rakousku.

Dr. Meissermann pracuje jako šéflékař na interním oddělení fakultní nemocnice Vídeň, v privátní anthroposofické ordinaci a je docentem v postgraduálním anthroposofickém vzdělávání v Rakousku.

https://www.internist-ganzheitsmedizin.at/

Seminář byl koncipován v komorním přátelském duchu do  20  účastníků a byl brán zřetel i na kolegy, kteří dosud neměli znalosti v antroposofické medicíně.

Program semináře: Onkologické a neonkologické indikace jmelí


Jmelí a Heleborus, prevence a léčba onkologických onemocnění

Datum konání: 18 – 19. 1. 2019

Místo konání: Kongresové centrum hotelu ILF, Budějovická 15/743, Praha 4

Hlavní přednášející: Dr. med. Johaness Wilkens

Představení dr. Wilkense

Program semináře Jmelí 2019

Extrakty ze jmelí z různých stromů se osvědčují jako vynikající léčiva v terapii nádorových onemocnění, jak přesvědčivě dokládají studie a kazuistiky. Léčba jmelím se používá po celé Evropě, nejvíce však ve Švýcarsku, Německu a Rakousku na klinikách, univerzitních nemocnicích i v ordinacích lékařů a je hrazena u onkologických pacientů zdravotními pojišťovnami. Klinické zkušenosti ukazují, že ve spojení s konvenční léčbou je možno u onkologických pacientů významně zvýšit podíl vyléčených, nebo minimálně prodloužit délku a kvalitu života. Jmelí nejintenzivněji projeví svou sílu, když strom, na němž roste a z nějž čerpá živiny, podobá svým charakterem nemocnému člověku.

Dr. Wilkens, vynikající znalec této oblasti, léčbu jmelím významně rozvinul. Na semináři představí 13 druhů jmelí ve spojení se stromem a člověkem. Diferencovaná a individuální aplikace preparátů se jmelím může zřetelně zvýšit šance pacientů na vyléčení. Rozhodující význam pro výběr správného preparátu ze jmelí je typologická shoda, která vyplývá z analogie mezi stromem a člověkem.

Preparáty se jmelím se velmi úspěšně používají také preventivně při riziku vzniku rakoviny a u pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou, u geneticky podmíněných typů rakoviny a také při různých degenerativních chorobách a chronických infekčních onemocnění jako je např. borelióza.

Český překlad knihy dr. Wilkense „Jmelí – velký pomocník při léčbě rakoviny“ který byl uveden na trh na symposiu: „Integrativní medicína v onkologii“.


Doporučené postupy při předepisování léčivých přípravků ze jmelí

Datum konání: 6. 4. 2019

Místo konání: hotel ILF Praha,  Budějovická 15/743, Praha 4