ANTROPOSOFICKÁ MEDICÍNA

 

Společnost antroposofických lékařů a farmaceutů, z.s.

Sdružení antroposofických lékařů a farmaceutů usiluje o zprostředkování zkušeností a povědomí o antroposofické medicíně.

Naším cílem je propojit zkušené antroposofické lékaře s novými kolegy lékaři a ostatními zdravotnickými pracovníky, terapeuty.

Antropo-Sofie je moudrost o člověku.

Antroposofická medicína je SYSTÉM, který nahlíží člověka v jeho celistvosti a kontextu s okolním světem.
Pracuje s jeho fyzickou, funkční, emoční a spirituální stránkou.
Bere v úvahu důležitost sociálního kontextu lidského života.
Antroposofická medicína propojuje vědu umění a spiritualitu.

CHÁPE nemoci jako součást osobního vývoje člověka.
RESPEKTUJE individualitu každého pacienta.
PROPOJUJE konvenční medicínu s celostním pohledem na člověka.

Předpokladem provozování antroposofické medicíny je klasické lékařské vzdělání.
Antroposofická medicína je praktikována a vyučována ve třiceti dvou zemích na pěti kontinentech.
Koncepce antroposofické medicíny odpovídá modernímu pohledu na zdraví.

Historie
Antroposofická medicína vznikla ve 20. letech minulého století na základě spolupráce lékařky Ity Wegmanové (1876-1943) a filosofa, zakladatele antroposofické duchovní vědy, rozvíjející křesťanskou tradici Dr. Rudolfa Steinera (1861-1925).

Terminologie
Terminologie systému antroposofické medicíny odkazuje na jednotlivé aspekty lidské bytosti, fyzický, funkční, emoční a spirituální.

Současnost
Výzkum v antroposofické medicíně přináší inovativní přístupy k dnešním naléhavým medicínských potřebám.

Osobní vývoj lékaře
Školení každého lékaře v novém vnímání z hlediska antroposofické medicíny má velký přesah do jeho osobního vývoje.