Rytmické masáže

podle Dr. Ity Wegmanové

„Rukou hladíme, prosíme, poroučíme, hrozíme, trestáme a přísaháme. Rukoudání platí závazek (spojuje Já s Já). Žádáme o ruku děvčete, pozvedáme ji k modlitbě, žehnáme, klademe ji na srdce a zvedáme ji k nebi. Rukama pracujeme, tvoříme i bouráme, zdravíme se, uzdravujeme a masírujeme.“

Princip

Masáže jsou velmi jemné, pracuje se s podkožím, a pacient to vnímá jako pravidelné jemné uklidňující tahy a doteky. Provádějí  se přímo na těle pacienta, ale kvalita hmatů  nepůsobí jen na fyzické tělo, nýbrž i na vyšší články, a to převážně na životní síly. Výrazně harmonizují rovnováhu sympatiku a parasympatiku. Masáže se provádějí nejen klasicky na zádech, na končetinách, na hlavě a obličeji, ale provádí se i vtírání léčebných mastí v oblasti různých vnitřních orgánů. Masáží se tak neovlivní jen masírovaná část těla, ale i  procesy vnitřních orgánů, které souvisí s přírodními procesy kovů potažmo s působením planet, jak je patrno z antroposofického nahlížení na člověka, přírodu a kosmos.

Technika masáže pracuje  s principem polarity, lemniskáty i s pentagramen. Například bolest hlavy se ošetřuje masáží nohou a břicha nebo ovlivňujeme-li radikulární bolest pravé dolní končetiny, při masáži klademe důraz na masáž levé horní končetiny. Existují základní tělu odpovídající formy odečtené z těla člověka na principu goetheanistického pozorování člověka a přírody, podle kterých se masáž řídí a které se zpočátku masér musí naučit. Skutečná léčebná masáž není jen technika, ale umění, tak jako léčení vůbec.

Indikace

Masáž působí harmonizačně, zejména na úrovni sympatiku a parasympatiku. Je proto téměř zázračná všude, kde je stres, únava, bolesti, včetně bolestí radikulárních, fantomových, komplexního regionálního bolestivého syndromu i při celé řadě fyzických a psychických onemocnění. Je indikována nejen pro neurologická a ortopedická onemocnění, ale i u chorob interních, gynekologických a psychiatrických. Je zde proto velmi důležitá spolupráce maséra s lékařem, který tuto metodu zná a ordinuje ji.

Historie

Rytmické masáže jsou jednou z mnoha léčebných možností antroposofické medicíny. Vznikly ze spolupráce Dr. med. Ity Wegmanové s Dr. Rudolfem Steinerem a později byly detailně propracovány Dr. med.Margarethe Hauschkovou, která na nich pracovala celá 3 desetiletí.

V Čechách po roce 1989 absolvovala MUDr. Marcela Mikulejská celé školení rytmických masáží ve Škole pro uměleckou terapii a rytmické masáže založenou Dr. Hauschkovou v  Bad Bollu poblíž Stuttgartu. Dlouhá léta pak patřila ke kolegiu pedagogů této mezinárodní školy.

Podmínkou přijetí k výuce této metody je zdravotnické vzdělání. Stejně důležitým předpokladem je znalost souvislosti těla, duše a ducha člověka a jejich společného působení ve zdraví a nemoci. Další informace naleznete na stránkách Školy rytmických masáží v Bad Bollu.

Literatura

Margarethe Hauschková: Rytmické masáže podle Dr. Ity Wegmanové