Léčebná eurytmie

Léčebná eurytmie je pohybová terapie, která pracuje s celým člověkem v jeho tělesné, duševní i duchovní podstatě.

Principem je proměna hlásek (samo- a souhlásek) naší řeči do pohybu těla a končetin. Každá samohláska i souhláska má svou vlastní podobu – gesto, které (je jakousi metamorfózou funkčního pohybu našich mluvidel) a má vztah k fyziologickým procesům. Tělesný pohyb při léčebné eurytmii tím vytváří vztah mezi vnějším fyzickým pohybem a vnitřními funkčními životními procesy v organizmu.

Díky množství hlásek disponuje léčebná eurytmie velkým spektrem cvičení, která je možné cvičit v různé kombinaci a pořadí. Cvičení tak podle potřeby může působit na organismus buď tonizačně nebo sedativně, nebo jej může více strukturovat nebo jej formovat.

Změnou pohybových zvyklostí pacienta skrze léčebnou eurytmii je možno cíleně ovlivnit dýchání, krevní oběh i látkovou výměnu. Tím je možno docílit déletrvajícího zlepšení orgánových funkcí, jakož i tělesného a duševního rozpoložení. Důležitým faktorem při uzdravování je, že cvičení je doprovázeno intenzivním prociťováním a zvědomováním si pohybu a vlastního těla. Samostatným cvičením je pacientovi umožněno aktivně zasahovat do vlastního uzdravovacího procesu.

Léčebná eurytmie je vhodná především při léčbě onemocnění nervového systému, srdce a oběhového systému, systému látkové výměny a pohybového aparátu, jakož i při poruchách psychosomatických a některých psychiatrických. Osvědčenou indikací jsou poruchy psychomotorického vývoje u dětí. Léčebnou eurytmii provádí s pacienty na doporučení lékaře speciálně školený terapeut – léčebný eurytmista.