Akademie Miloše Brabínka

poskytuje postgraduální vzdělání v oboru ANTROPOSOFICKÁ MEDICÍNA. Studium v rozsahu 750 vyučovacích hodin vede kolegium 55 lektorů (lékařů, farmaceutů, terapeutů) z České republiky, Slovenska, Švýcarska, Nizozemí, Rakouska a Německa. Účastníci z řad lékařů mají možnost získat mezinárodní certifikát „Antroposofický lékař“ udělovaný Lékařskou sekcí v Goetheanu, ve Švýcarsku. První tříletý cyklus v letech 2012/15 dokončilo více než 50 účastníků.

Studium je certifikováno Medicínskou sekcí Svobodné vysoké školy Goetheanum, Basel Dornach. Garantem celého vzdělávání je internista a primář Martin Günther Sterner, který přednáší a vede semináře po celém světě a je autorem unikátní metody vzdělávání v antroposofické medicíně.

Cíle, účastníci, průběh studia

Tříletý kurz nabízí fundovaný úvod do antroposofické medicíny. Studium se koná vždy osmkrát ročně ve formátu prodlouženého víkendu (od pátečního rána do nedělního poledne).V každém roce je plánována návštěva některé antroposofické kliniky v Německu či Švýcarsku. V rámci vzdělávání 2012/15 studenti navštívili Filderklinik u Stuttgartu, kliniku v Lauchhammeru, Ita Wegman Klinik a Lukas Klinik v Arlesheimu ve Švýcarsku, Weledu Schwäbisch Gmünd v Německu a Weledu v Arlesheimu, Walu v Eckwäldenu, Hiscii v Arlesheimu a v Goetheanu v Dornachu a dvě soukromé praxe v Berlíně.

Interdisciplinární následné studium je určené primárně lékařům a farmaceutům, je otevřené i pro psychology, terapeuty, zdravotní sestry, případně studenty těchto oborů ze závěrečných ročníků. Studium je od počátku koncipované jako mezinárodní, počítáme s účastníky z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa.Přednášky probíhají v češtině a němčině, vždy je zajištěn překlad.

Obsah a metodika

Jednotlivé vzdělávací jednotky (víkendy) jsou vždy tématicky zaměřené a vede je jeden z lékařů. V průběhu každého víkendu si s ohledem na dané téma společně vypracujeme základní diagnostické a terapeutické principy až k jejich konkrétnímu využití. Stěžejním prvkem každé vzdělávací jednotky je demonstrace konkrétního, přítomného pacienta.

Studium zahrnuje mimo jiné tyto prvky

  • pravidelná demonstrace pacienta
  • pozorování přírodních jevů, procesů a chorob goetheanistickou metodou
  • strukturovaná práce na odborném antroposofickém medicínském textu (Steiner, Wegmann: „Základy pro rozšíření léčebného umění“)
  • praktická ukázka výroby přírodních léčiv pod vedením farmaceuta
  • teorie a praktické využití antroposofických terapií (léčebná eurytmie, antroposofická arteterapie, rytmické masáže, zevní terapie, biografická psychoterapie a další)
  • rozhovory k etickým otázkám
  • podněty k vnitřní práci a vývoji lékaře a terapeuta
  • filozofické a spirituální aspekty péče o pacienta