ANTROPOSOFICKÁ MEDICÍNA

WWW.SALF.CZ

Aktuality

Společnost antroposofických lékařů a farmaceutů z.s.
ve spolupráci s firmou MAP Pharma s.r.o.

vás zve na odborný seminář pro farmaceuty, farmaceutické asistenty a studenty farmacie

Anthroposofická medicína a farmacie

seminář je odložen v důsledku zhoršující se epidemiologické situace v České republice – náhradní termín zveřejníme zde

Anthroposofické léčivé přípravky firem Wala a Weleda

16. -17. 10. 2020
Hotel ILF Praha
Budějovická 15/743, Praha 4
Program
Hlavní lektor: Heike Friedländer

Profesní biografie

Překlad z němčiny zajištěn.

Přihláška.rtf    Přihláška.pdf

Info na +420 773 947 833 nebo e-mail: antroposofickafarmacie@seznam.cz


Zajímavý rozhovor o Coronaviru můžete shlédnout na youtube.com pod následujícím odkazem:

Coronavirus – Grippe mit schönem Namen | Dr. med. Andres Bircher | Naturmedizin | QS24 16.03.2020

Pokud chcete vidět české titulky zadejte nastavení/titulky/přidat/české (čekáme než je schválí). Je třeba být k youtube přihlášen účtem – pod nějakým svým mailem.


konference pořádaná na oslavu

100 let anthroposofické medicíny

na téma

Společně pro zdraví

Vzhledem k mimořádným okolnostem se setkáme až na přelomu října a listopadu   31. 10. – 1. 11. 2020.

Jedním ze zásadních témat podzimní konference bude také  zdravotní výzva současnosti, která ovlivňuje život každého z nás – Covid-19.

25.- 26.4. 2020 zámek Křtiny

Stránky konference: http://www.100am.cz/

 
Při příležitosti 100. výročí založení anthroposofické medicíny vás zveme na kongres, kterým se připojujeme k mezinárodní anthroposofické komunitě slavící tento rok významné výročí. Pro naše společné setkání jsme zvolili zámek Křtiny, nejstarší poutní místo na Moravě, kde kromě odpočinku v chráněné krajinné oblasti Moravského krasu, budeme mít možnost obdivovat vrcholné dílo architekta J. B. Santiniho Aichla – barokní kostel Jména Panny Marie.

Společně zde můžeme zažít neopakovatelný víkend, který vám nechá nahlédnout do jedinečnosti anhtroposofické terapie, která je postavena na komplexním propojení fyzické, psychické a spirituální podstaty lidské bytosti.

Na konferenci budou představeny modelové případy přístupu anthroposoficky rozšířeného pohledu na člověka. Spolupráce lékaře a terapeuta zde bude demonstrována formou kazuistik v jednom léčebném celku (arteterapie, léčebné eurytmie, rytmických masáží, chirofonetiky a  muzikoterapie).
Výroční konference bude unikátní nejen svým inspirativním programem, ale bude také místem pro setkání podobně smýšlejících lidí.

Nosná témata, která se budou prolínat celou konferencí:

 • Jaké je chápání smyslu nemoci a jaké terapeutické koncepty může nabídnout anthroposofická medicína?
 • Jaké úkoly a výzvy nás v budoucích 100 letech čekají, abychom vyhověli potřebám našich pacientů?
 • Bude i nadále možný individuální přistup k pacientovi?
 • Jaký je současný vývoj medicíny ve světě  a jaká jsou aktuální doporučení WHO na propojení integrativní medicíny do státních zdravotních systémů?

Registrační formulář

Registrace

Účastnický poplatek  při platbě  :
do 31.1. 2020  1290,- Kč.
do 15. 3. 2020 1590,- Kč 
do  20.4. 2020  1790,- Kč.
od  20 .4. 2020 1990,- Kč
úč. poplatek pro studenty  690,- Kč

Účastnický poplatek zahrnuje:

– odborný program
– účast na workshopech
– občerstvení formou coffe breaku
– operní recitál
– prohlídku kostela J.B. Santiniho Aichla  s průvodcem

Ubytování
Pro účastníky kongresu je k dispozici  omezená  kapacita zámeckých pokojů za ceny od 700,- Kč  se snídaní.
Více informací a možnost rezervace naleznete přímo v našem online registračním formuláři.

Program konference

SOBOTA 

11.00 – 12.00  Registrace účastníků
12.00 Slavnostní zahájení konference

 1. BLOK 12.00 – 13.30
  Historie anthroposofické medicíny
  Dr. med. Roland Frank

Historie anthroposofické medicíny v České republice a osobnost dr. Brabínka
MUDr. Michaela Wimmerová, MUDr. Rudolf Prix

Doporučení  WHO na propojení tradiční a integrativní medicíny
MUDr. Andrea Málková

Spolupráce jednotlivých směrů integrativní medicíny  a integrace do veřejného zdravotního systému  .
MUDr. Hana Váňová

13.30 14.00 Coffee break

 1. Blok 14.00 – 15.45
  Úvod do anthroposofické medicíny
  MUDr. Hana Sirotková

Onkologický pacient v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Jitka Adámková

Principy léčebné eurytmie 

Sclerosis multiplex v neurologické praxi
doc. MUDr. Štefan Sivák PhD.

Metody anthroposofické umělecké terapie
Jana Baníková

15.45 – 16.00 Coffee break 

III.BLOK 16.00 – 17.30

Weleda  firemní prezentace

Vývojové poruchy u dětí
MUDr. Sylva Tomečková 

Chirofonetika  terapie řečí a dotekem
Mgr. Eva Mílková 

Muzikoterapie
PhDr. Markéta Gerlichová PhD

17.30 – 19.00 Večerní pausa 

17.30 – 20.00  Workshopy

20.30  Operní recitál Mariky Žákové

NEDĚLE 

I.BLOK 

8.00 – 9.00 Ranní eurytmie
Alexandra Fialová

8.00 – 9.00 Pozorování přírody
Dr. med. Roland Frank 

 1. BLOK 9:30 – 11:30

Úzkost v dětství a dospívání
MUDr. Denisa Creasy 

Solum – využití léčebných přípravků z rašeliny
Mgr. Jana Krameriová

Řešení enurézy s aspektem antroposofické medicíny a rytmické masáže dle Dr. Ity Wegman.
MUDr. Kateřina Kraťuková, MUDr.Eva Šikolová

11.30  12.00 Coffee break 

III. BLOK 12.00 – 13.30

Panelová diskuze na téma očkování
za účasti specialistů z oboru pediatrie, všeobecného lékařství, neurologie, gynekologie

Představení jednotlivých společností a sdružení

13.30 Slavnostní zakončení

14.00 –15.00 Asistovaná prohlídka kostela J.B. Santiniho Aichla
Stanislav Růžička


Praha, Brno – listopad 2020 – červen 2024

Charakteristika vzdělávání
Studium bude rozděleno do čtyř prodloužených víkendů za rok. Bude obsahovat teoretické přednášky, praktickou práci s pacientem a vlastní zkušenosti s terapiemi. Studium je určené primárně lékařům a farmaceutům. Zúčastnit se mohou také zdravotní sestry, fyzioterapeuti a psychologové a studenti těchto oborů.

MUDr.Andrea Málková
MUDr. Michaela Wimmerová
MUDr. Peter Jasný