Arteterapie

Arteterapie je podpůrná léčebná metoda využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem.

Možnosti terapie

Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických, a díky své podpůrné pomoci, i u některých tělesných onemocnění. Jako příklad lze uvézt deprese, úzkostné stavy, posttraumatický syndrom, ADHD syndrom, poruchy autistického spektra, rekonvalescenci po těžkých onemocněních či podpůrnou pomoc při léčbě rakoviny. Tyto problémy se projevují různými  subjektivními symptomy jako například ochablostí, napětím, pasivitou či chaotickým pohybem. Terapeutický proces pomáhá pacientovi tyto symptomy aktivním způsobem zvládnout či překonat.

Základ terapie

Arteterapie pracuje  převážně non-verbálním způsobem. Využívá velké množství výtvarných technik. Jako příklad lze uvést kresbu tužkou, uhlem či pastelem; akvarel nebo modelovaní pomocí hlíny či včelího vosku. Terapeut volí takovou kombinaci techniky a námětu, aby co nejlépe pomohl svému pacientovi. Výtvarná zkušenost pacienta zde není podmínkou. Volba techniky a námětu je pro arteterapeuta nejdůležitějším terapeutickým rozhodnutím.  Například náměty inspirované  přírodou či dějinami umění mu umožní najít vhodný terapeutický plán, který naváže na schopnosti pacienta a postupně rozšíří škálu jeho výrazových prostředků, tak aby pacient postupoval dopředu a  přitom se stále cítil bezpečně.

Příklady z praxe

Třicetiletý muž trpěl chronickou únavou. Zpočátku bylo pro něj možné pracovat jen na malý formát a krátkou dobu.Terapie začala kresbou větvičky s pupeny. Při pozorování a kresbě pacient zjistil, že i takto obyčejný předmět v sobě ukrývá spoustu zajímavého. Opakováním daného námětu se tento zážitek umocnil. Pupen si zkusil i vymodelovat z hlíny. Později začal zvládat i složitější náměty na větší formát. Tato práce v něm zvýšila zájem o jeho okolí a pomohla mu tak překonat jeho pasivitu.

Osmiletý chlapec prožil trauma z těžké rodinné situace. Nyní trpěl přecitlivělostí, byl konfliktní a hyperaktivní. Terapeutický plán vycházel z jeho velké lásky ke zvířatům a přírodě. Začali jsme modelováním postaviček zvířat z hlíny, později malováním týž zvířat akvarelem. Terapie vyvrcholila tím, že dlouhodobou a trpělivou prací vytvořil knihu akvarelů zvířat a doplnil ji vlastním příběhem. Chlapec byl velmi hrdý na to, co vytvořil a začal využívat svoji energii více strukturovaným způsobem.

Pětačtyřicetiletá žena trpěla velkou uzavřeností, nesmělostí a nedůvěrou ve vlastní schopnosti. Terapie začala jednoduchými akvarelovými náměty. Například malbou žluté a modré, která na některých místech nechala vzniknout zelenou. Pacientka našla postupně radost z tvoření a užívala si krásu samotných barev. V závěru terapie se odvážila vytvářet složitější přírodní náměty.

Průběh terapie

Terapie trvá zpravidla  po dobu dvanácti týdnů, při periodě jednou týdně. Pravidelnost a ucelenost terapeutického bloku přináší pacientovi větší bezpečnost a zvyšuje úspěšnost léčby. Arteterapie vychází vstříc potřebě dnešního člověka podílet se aktivně na procesu uzdravovaní.