Věda a výzkum

Od svého vzniku byla antroposofická medicína založená na vědeckém přístupu. Základní výzkum, observace a klinické studie jsou pilíři, na kterých stojí hodnocení účinnosti anthroposofické terapie. Jedná se o jednotný, postupně se vyvíjející vědecký systém. Stejně jako v konvenční medicíně, i zde se vyvíjely postupem času metodologické přístupy – od popisů ojedinělých případů, retrospektivních studií zkoumáním dokumentace a jednoduchých kohortových studií, až po složité prospektivní, randomizované, kontrolované studie. Současná antroposofické medicína používá široké spektrum designů vědeckých studií.

V konvenční medicíně je osobní zkušenost lékaře metodologicky vyčleněna z výzkumu. Randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studie nahrazují ve výzkumu rozhovor mezi pacientem a lékařem a znemožňují svým zevšeobecňujícím experimentálním charakterem zkoumat přirozené podmínky, v nichž se odehrává léčba. Antroposofické medicína proto hledá nové možnosti, jak zhodnotit účinnost léčby. 
Hledá a rozvíjí nové vědecké metody, které lépe odpovídají reálné situaci a individuálnímu charakteru léčby.

Například byla vypracována metodika tzv. Cognition-Based Medicine (CBM, http://www.ifaemm.de/G2_cog.htm), která rozšiřuje postupy Evidence-Based Medicine (EBM, Medicíny založené na důkazech) o možnost zhodnocení účinnosti léčby na individuální situace u jednoho konkrétního pacienta (tzv. single case study). Využitelnost tohoto přístupu překračuje hranice vysoce individualizované anthroposofické a homeopatické léčby. Nachází také uplatnění všude tam, kde není možné použít z etických nebo jiných důvodů design dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie jako zlatého standardu EBM (například v chirurgii, rehabilitačním lékařství nebo v psychoterapii). Dosud bylo založeno několik samostatných výzkumných institucí. Probíhají projekty vzájemné spolupráce několika univerzit v členských státech EU a Švýcarsku.

Nejdůležitější výzkumné instituce

ARCIM (Academic Research in Complementary and Integrative Medicine)

Im Haberschlai 7, 70794 Filderstadt, Deutschland, Tel: +46 711 77030, web: www.arcim-institute.de

Carl Gustav Carus-Institut

Am Eichhof 30, 75223 Niefern-Öschelbronn, Deutschland, Tel: +49 7233 68410, Fax: +49 7233 68413, web: www.carus-institut.de

Forschungsinstitut Berlin

HavelhöheKladower Damm 221, 14089 Berlin, Deutschland, web: www.fih-berlin.de

The Integrative Care Science Center

Director: Assoc. Prof. Dr. Torkel Falkenberg, Tel: +46 (0) 8-554 80 500, web: www.integrativecare.se/en/research

IFAEMM (Institut für angewandete Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie)

Zechenweg 6, 79111 Freiburg im Breisgau, Deutschland, web: www.ifaemm.de

Institut für klinische Forschung

Hardenbergstr. 20, 10623 Berlin, Deutschland, web: www.ikf-berlin.de

Institut Hiscia

Kirschweg 9, Postfach 816, 4144 Arlesheim, Schweiz, Tel: + 41 61 706 72 72, Fax: + 41 61 706 72 00, web: www.hiscia.ch

Forschungsabteilung der Klinik Arlesheim Bereich Forschung

Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim, Schweiz, web: www.klinik-arlesheim.ch/de/forschung

IKOM (Das Institut für Komplementärmedizin)

Universität Bern, Inselspital, 3010 Bern, Schweiz, web: www.ikom.unibe.ch

Louis Bolk Instituut

Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen, Niederlande, web: www.louisbolk.nl

Paracelsus-Spital Richterswil

Bergstrasse 16, 8805 Richterswil, Schweiz, web: www.paracelsus-spital.ch

Universitätsklinikum Freiburg Zentrum für Naturheilkunde

Breisacher Str. 115b, 79106 Freiburg, Deutschland, Tel: +49 761 270 83220, Fax: +49 761 270 83230, web: www.uniklinik-freiburg.de/iuk/forschungsgruppen/naturheilkunde.html

Universität Witten-Herdecke Lehrstuhl für Medizintheorie und Komplementärmedizin

Gerhard-Kienle-Weg 4 58313 Herdecke, Deutschland, Tel.: +49-2330-62-3935, Fax: +49-2330-62-3358, web: www.uni-wh.de/gesundheit/forschung-gesundheit/forschungszentren

Vybrané publikované studie

www.ivaa.info/research