Farmacie

Antroposofická farmacie se začala rozvíjet na počátku 20. století. Vzešla z podnětů a potřeby lékařů, kteří se v této době začali intenzivně zabývat novým, rozšířeným pohledem na člověka a nemoc. Cílem antroposofické medicíny a antroposofické farmacie je doplnění přírodovědeckého poznání o poznatky získané na základě antroposofického pohledu na člověka a přírodu.

Antroposofický přístup k přípravě léčiv vychází z poznání, že lidské bytosti a přírodní říše jsou díky společnému vývoji ve vzájemném zákonitém vztahu. Toto poznání vede k ucelenému pohledu na substance v jejich vztahu ke zdraví a nemoci a také k volbě farmaceutických postupů, které se při přípravě léčiv používají.

Pro přípravu léčiv jsou používány látky z minerální, rostlinné a živočišné říše. Suroviny pocházejí z certifikovaných sběrů ve volné přírodě a z ekologického nebo bio-dynamického zemědělství. Farmaceutické postupy jsou voleny tak, aby podpořily a zvýraznily vztah vybrané látky k danému chorobnému procesu v člověku. Jsou používány postupy zpracování známé jak z konvenční farmacie (příprava odvarů, nálevů, tinktur apod.), tak z homeopatie (potencování a dynamizování), tak specifické postupy antroposofické farmacie (vegetabilizování kovů, příprava kovového zrcátka, rytmizování apod.). Autoritou, která definuje jak specifické výchozí substance, tak specifické antroposofické metody jejich zpracování, je Antroposofický farmaceutický kodex. V případě ostatních výchozích surovin a postupů přípravy kodex odkazuje na Evropský lékopis, homeopatické lékopisy a národní lékopisy.

První farmaceutické firmy, které připravovaly antroposofická léčiva, vznikly ve 20. letech minulého století ve Švýcarsku a v Německu (Weleda, Wala) a působí dodnes, již s celosvětovou působností. Na stejných principech jako léčiva vyrábějí i kosmetiku a dietetika. Později vznikly další farmaceutické firmy (Abnoba, Helixor a Iscador a další).

V České republice zatím nejsou antroposofické léky registrované. Jsou dostupné na základě lékařského předpisu v kterékoliv lékárně. Lékárny je můžou objednat jako individuální dovoz.

Antroposofické farmaceuty sdružuje Mezinárodní asociace antroposofických farmaceutů (IAAP), která zastřešuje jednotlivé národní organizace, vydává vědecké publikace, podporuje výzkum v antroposofické farmacii a její studium.

V České republice je aktivní skupina farmaceutů zabývajících se antroposofickou farmacií, tato skupina je součástí Sdružení pro antroposofickou medicínu.

Odkazy

WWW.MAP-PHARMA.CZ

WWW.WALA.DE

WWW.WELEDA.DE

WWW.ABNOBA.DE

WWW.HELIXOR.DE

WWW.ISCADOR.COM

WWW.WELEDA.CZ

WWW.DRHAUSCHKA.CZ

WWW.IAAP.ORG.UK

WWW.BIODYNAMIKA.CZ/BIODYNAMICKE-ZEMEDELSTVI